آینه خودرو – آینه ماشین دوربین دار – آینه اتومبیل

آینه خودرو:  آینه خودرو ( آینه خودرو ) از مهمترین ابزارهای نصب شده روی خودرو می باشد. آینه خودرو به راننده در هنگام رانندگی اجازه می دهد  نقاطی را مشاهده کند (نقاط کور) که در حالت عادی و بدون آینه امکان آن وجود ندارد. بنابراین یکی از ارکان مهم در…

Continue reading