شیشه فاو بسترن B30

شیشه فاو بسترن B30 گروه بهمن قصد دارد تا خودروهای جدیدی را به بازار ایران عرضه کند. فاو بسترن B70 و X80 هنوز به مرحله تولید نرسیده اند. فاو بسترن B50 نسل جدید و فاو بسترن B30 از جمله خودروهایی می باشد که گروه بهمن با پلاک آزمایشی، فرایند آزمایش…

Continue reading