• شیشه اتومبیل عبدالهی

شیشه دودی ماشین – شیشه دودی خودرو

شیشه دودی : Ultraviolet  (تابش فرابنفش ) یا به اختصار UV دامنه موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی با دامنه طول موجی کوتاه‌ تر از نور مرئی ولی بلند‌تر از پرتو X است. شیشه معمولی در مقابل UV فاقد مقاومت است و آن را به راحتی از خود عبور می‌دهد.…

Continue reading

امتیاز دهید