• شیشه اتومبیل عبدالهی

ترمیم شیشه اتومبیل – ترمیم شیشه خودرو

ترمیم شیشه اتومبیل ترمیم شیشه اتومبیل  و نکاتی در مورد آن: در ترمیم سنگ خوردگی  شیشه خودرو، ظاهر سنگ خوردگی ، بنا   به  شدت سنگ خوردگی و نوع شیشه خودرو شما، حداکثر تا ۹۰%برطرف می شود. در اصلاح ترک خوردگی شیشه اتومبیل، شکل ظاهری شیشه بنا به  زمان ترک  خوردگی،…

Continue reading

امتیاز دهید