شیشه پراید – شیشه جلو پراید – شیشه عقب پراید

پراید شیشه پراید تاریخچه پراید: پراید، نام خودرویی که تولید آن در ایران از سال 1372 در شرکت سایپا آغاز شد. پراید به دلیل مصرف سوخت پایین وقطعات ارزان قیمت، خودرویی محبوب در بین قشر متوسط جامعه جای خود را باز کرد. پراید در اصل در شرکت مزدا ژاپن با…

Continue reading