• شیشه اتومبیل عبدالهی

شیشه پراید – شیشه جلو پراید – شیشه عقب پراید

پراید شیشه پراید تاریخچه پراید: پراید، نام خودرویی که تولید آن در ایران از سال ۱۳۷۲ در شرکت سایپا آغاز شد.پراید به دلیل مصرف سوخت پایین وقطعات ارزان قیمت، خودرویی محبوب در بین قشر متوسط جامعه جای خود را باز کرد. پراید در اصل در شرکت مزدا ژاپن با سفارش…

Continue reading

امتیاز دهید