آینه بغل

آینه بغل اتومبیل یکی از قطعات بسیار مهم هر خودرویی ، آینه اتومبیل می باشد که باعث دید بهتر راننده و در نتیجه افزایش امنیت سرنشینان خودرو می شود. آینه بغل اتومبیل یا آینه جانبی خودرو در سمت چپ و راست و بیرون خودرو و آینه وسط اتومبیل در داخل…

Continue reading